Aansprakelijkheid

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Soms kunnen die fouten grote financiële gevolgen hebben. Zeker als iemand anders daardoor schade lijdt. Bijvoorbeeld omdat hij gewond raakt, of zaken van hem kapot gaan. Ben je als ondernemer aansprakelijk voor die schade, dan dien je deze te vergoeden. Bij een omvangrijke schade kan dat de continuïteit van jouw bedrijf in gevaar brengen.
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kun je zich daartegen verzekeren.

Daarnaast bestaat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Deze dekt niet de aansprakelijkheid voor letsel of schade aan zaken van een derde, maar alleen de financiële schade (in verzekeringstermen de ‘zuivere vermogensschade’) die je als ondernemer veroorzaakt als je een opdracht niet goed uitvoert, of als je een onjuist advies geeft.

In deze brochure vind je Preventietips Bedrijfsaansprakelijkheid.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen +31(0)228-561166, of direct een email sturen.