Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of door ziekte, dan krijg je met een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de meeste gevallen een periodieke uitkering. Deze uitkering krijg je tot maximaal 67 jaar.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dit bedrag heb je vooraf afgesproken. Je hebt een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen. Maar meestal spreek je met de verzekeraar af dat je maximaal tachtig procent van het (gemiddelde) inkomen verzekert. 


Gedeeltelijk
Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Deze krijg je volgens een uitkeringsschaal die vastligt in de polis.

Wachttijd
Het is gebruikelijk dat er een wachttijd geldt. Dit is een eigenrisicoperiode. Tijdens deze periode heb je geen recht op een uitkering.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de productwijzer, deze staat onder Downloads.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen +31(0)228-561166, of direct een email sturen.